Over de Hildegardis

hildegardis_foto De kinderen op de Hildegardisschool voor katholiek onderwijs vormen een echte afspiegeling van de wijk. Van de 225 leerlingen heeft er niet één een louter Nederlandse achtergrond. Een veelkleurige school dus!

Op de Hildegardis zitten de kinderen op het eerste gezicht traditioneel, klassikaal bij elkaar. Binnen de klassen wordt echter op drie niveaus instructies aan de kinderen gegeven. Kinderen voor wie de stof te snel gaat, krijgen extra uitleg aan de instructietafel en kinderen die heel snel zijn, krijgen extra uitdaging. Zo zijn meer kinderen effectief bezig. De Hildegardis stelt cognitief presteren centraal, maar daarbij is het wel van belang dat een kind zich prettig voelt op school en dat het zich in een goede sfeer sociaal-emotioneel kan ontwikkelen. Daarvoor gebruikt de school onder meer het Cooldownprogramma. Dit programma komt van oorsprong bij het Riagg vandaan en leert kinderen hun gedrag interpreteren en leert ze dat ze een rol hebben in conflicten. Dat werkt: sinds de school het Cooldownprogramma heeft geïntroduceerd, verlopen gesprekken rondom ruzies op het schoolplein veel beter. Kinderen wijzen niet direct naar een ander, maar zoeken oplossingen ook bij zichzelf. Daar hebben de kinderen veel profijt van, een leven lang.

teamhildegardis2012 Ook het contact met de ouders is belangrijk op de Hildegardisschool. Er is een speciale ouderconsulent die veel activiteiten voor en met de ouders organiseert. Zo wordt er Nederlandse les aan moeders gegeven en is er iedere woensdag een vergadering met een groepje van pakweg tien moeders.

Recent is er een E-centrum geopend, een computerlokaal voor de kinderen, waar moeders én vaders ook terechtkunnen voor computerles. Zo hoopt de school breed in te zetten op de ontwikkeling van de kinderen, de betrokkenheid tussen school en ouders en iedereen het gevoel te geven dat hij welkom is op de Hildegardis.

Verbraakstraat 7
3036 MR  Rotterdam
(010) 4656840

Internet: http://www.rvko.nl/hildegardis
E-mail: hildegardis.dir@rvko.nl