Voor ouders

Een nieuw schooljaar is van start gegaan op de Hildegardisschool. Uw kind zit niet meer in de kleuterklas maar is overgegaan naar groep 3.  Spannend! Uw kind gaat binnenkort leren lezen, rekenen en schrijven. En het is aan mij de eer hen dat te mogen leren.

Groep 3 is een belangrijk jaar. Kinderen leren dat je met allerlei letters woorden kan maken. Ze ontdekken zelf steeds meer woorden en gaan uiteindelijk al eenvoudige zinnen lezen. Het helpt natuurlijk enorm als u ook thuis leest met uw kind. Een lidmaatschap van de bibliotheek is voor kinderen helemaal gratis! Kinderen vinden het ook heerlijk om voorgelezen te worden en het is ontzettend goed voor hun leesontwikkeling. Ook is het een gezellig moment van de dag om gezellig  met uw kind voordat hij/zij gaat slapen te lezen. Kijk op de site van de Bibliotheek Rotterdam voor meer informatie over een lidmaatschap voor de bibliotheek (Zaagmolenstraat 66).  Hier vindt u allerlei soorten boeken. Boekjes die wij in de klas gebruiken, maar ook prentenboeken en luisterboeken (hierbij wordt het kind via een cd voorgelezen). Ook zijn er boeken in meerdere talen aanwezig.

In groep 3 besteden we vooral veel tijd aan taal, lezen, schrijven en rekenen. Hieronder in de tabel kunt u lezen wat er allemaal in een week aan bod komt in groep 3.

Vakken groep 3
Schrijven 2.30 uur
Gym 3.15 uur
Taal 4.00 uur
Woordenschat 1.00 uur
(BAVI) lezen 3.15 uur
Rekenen 3.45 uur
Biologie en wereldoriëntatie 1.15 uur
Verkeer 0.15 uur
Sociale vaardig-heid 0.30 uur
Tekenen/ handvaardigheid 1.45 uur
Muziek en drama 0.45 uur
Arbeid naar keuze 1.45 uur
Levensbeschou-welijke vorming 0.30 uur
Pauze 1.15 uur
Totaal per week 25.45 uur

Mocht u nou nog meer betrokken willen worden rondom school dan kunt u terecht in de ouderkamer. In de Ruivenstraat worden af en toe informatiebijeenkomsten georganiseerd voor ouders.